www.naaatt.org

Home : records : ranking :

Trinidad & Tobago Athlete Ranking

Updated : : Archives

Enquiry : 2022 : Men : Open : 100 : Best :

  Mark Wind Place Athlete Birth Club Date Location
1 11.52 0.0 15 Zachary Joel 2000 Mercury 09.04.2022 DYS,Tobago
2 11.58 5.0 46 Tyrese Rawlins 2000 Neon Wolves 24.06.2022 HCS, POS
3 11.32 0.9 14 Tyreese Williams 1999 Memphis Pioneers 26.03.2022 HCS, POS
4 11.41 1.5 6 Trevon Scott 1997 UTT Patriots 29.01.2022 HCS, POS
5 10.52 1.5 1f4 Timothy Frederick 2001 TTO 25.03.2022 Austin TX, USA
6 11.38 -0.3 17 Simon Jerry 2003 Unattached 14.05.2022 DYS, Tobago
7 11.14 -0.1 6 Shurland King 2098 Simplex 27.02.2022 HCS, POS
8 10.37 3.0 2 Shane Brathwaite 1990 Barbados 24.06.2022 HCS, POS
9 10.64 -0.3 1 Shakeem McKay 2003 Abilene Wildcats 14.05.2022 DYS, Tobago
10 11.18 1.1 38 Shakeel John 2001 Concorde 24.06.2022 HCS, POS
11 11.15 1.5 4 Shakeel Francis 1999 Simplex 29.01.2022 HCS, POS
12 11.14 3.0 10 Savion Joseph 2002 UTT Patriots 26.03.2022 HCS, POS
13 13.62 0.7 19 Rumaldo Noreiga 1900 Masters 09.04.2022 DYS,Tobago
14 11.37 0.9 16 Rudolph Smith 2002 Burnley 26.03.2022 HCS, POS
15 11.21 1.1 40 Rondell Paul 1989 Masters 24.06.2022 HCS, POS
16 11.80 9.0 50 Rhyce Boisson 2001 Mounting Eagles 24.06.2022 HCS, POS
17 10.47 1.1 3sf2 Revell Webster 2004 TTO 16.04.2022 Kingston, JAM
18 11.43 0.0 13 Reuel Lewis 2004 Silver Bullet 14.05.2022 DYS, Tobago
19 10.33 1.5 1 Omari Lewis 2001 Concorde 29.01.2022 HCS, POS
20 11.27 -0.1 11 Nyame Andrews 2001 Point Fortin NJ 14.05.2022 DYS, Tobago
21 11.27 -0.4 15 Nickili Lewis 2001 Cougars 29.05.2022 DYS, Tobago
22 10.54 -3.3 3 Nathan Farinha 1900 UTT Patriots 09.04.2022 DYS,Tobago
23 11.66 -0.3 18 Nabarinie Alleyne 2006 Tobago Falcons 14.05.2022 DYS, Tobago
24 11.58 -0.1 16 Moses McConney 2003 Tobago Falcons 14.05.2022 DYS, Tobago
25 11.26 -0.1 8 Milan Holloway 2000 Stallion 27.02.2022 HCS, POS
26 11.57 0.0 15 Miguel Taylor 2003 Mercury 14.05.2022 DYS, Tobago
27 11.47 0.0 12 Miguel Gilman 1900 Kaizen Panthers 09.04.2022 DYS,Tobago
28 11.75 -1.5 25 Micah Moore 2002 Stallion 29.05.2022 DYS, Tobago
29 10.97 1.5 2 Matthew Graham 1999 UTT Patriots 29.01.2022 HCS, POS
30 10.47 3.0 4 Matthew Clarke 2000 Barbados 24.06.2022 HCS, POS
31 10.54 1.1 5 Mario Burke 1997 Barbados 24.06.2022 HCS, POS
32 10.60 2.0 2f3 Marcus Purcell 2000 TTO 02.04.2022 Lubbock TX, USA
33 11.15 0.0 10 Malachi Heywood 2002 Point Fortin NJ 14.05.2022 DYS, Tobago
34 11.69 1.5 7 Lorenzo Luces 2002 Toco TAFAC 29.01.2022 HCS, POS
35 11.09 3.0 7 Kyle Singuineau 2002 Abilene Wildcats 26.03.2022 HCS, POS
36 10.37 0.1 1f2 Kyle Greaux 1988 TTO 14.05.2022 Le Lorrain, FRA
37 12.79 1.0 51 Kyle Andrews 2002 Health Olympians 24.06.2022 HCS, POS
38 10.31 3.0 1 Kuron Griffith 1999 Barbados 24.06.2022 HCS, POS
39 10.07 2.0 1h4 Kion Benjamin 2000 TTO 14.05.2022 Minneapolis MN, USA
40 11.33 0.0 18 Kimani Kent 2005 Kaizen Panthers 29.05.2022 DYS, Tobago
41 11.25 9.0 41 Khareem Solomon 2006 Simplex 24.06.2022 HCS, POS
42 11.06 1.1 31 Khadeem Ryan 2006 Cougars 24.06.2022 HCS, POS
43 11.02 1.0 26 Kester Richards 2002 Fullfillingathl 24.06.2022 HCS, POS
44 11.76 -0.3 19 Keshorn Banfiled 2003 Silver Bullet 14.05.2022 DYS, Tobago
45 10.97 -3.6 11 Kengel Christopher 2000 Unattached 09.04.2022 DYS,Tobago
46 11.46 0.0 20 Keiel Yearwood 2002 Tobago Select 29.05.2022 DYS, Tobago
47 11.04 0.4 1 Kegel Chance 2002 Zenith 13.02.2022 DYS, Tobago
48 11.56 0.0 21 Jyasi Murray 2001 Unattached 29.05.2022 DYS, Tobago
49 10.47 3.0 8 Julian Forde 2001 Barbados 24.06.2022 HCS, POS
50 11.08 0.7 9 Josiah Wilson 2000 Cougars 09.04.2022 DYS,Tobago
51 11.46 -0.1 14 Josiah Rayside 2002 Phoenix 14.05.2022 DYS, Tobago
52 11.02 0.0 5 Josiah Peters 2003 Phoenix 14.05.2022 DYS, Tobago
53 11.01 -1.3 18 Jordan Noel 2005 Cougars 29.05.2022 DYS, Tobago
54 11.70 -2.0 48 Jesaiah Grenidge 2004 Plus One A Week 24.06.2022 HCS, POS
55 10.03 1.4 1 Jerod Elcock 1998 TTO 02.04.2022 Wichita KS, USA
56 10.72 -0.3 4 Jeremy Charles 2001 Point Fortin NJ 14.05.2022 DYS, Tobago
57 10.62 1.5 4f1 Jaydon Moore 2002 TTO 19.03.2022 Canyon TX, USA
58 10.48 3.0 5 Jameel Walkes-Miller 2000 Barbados 24.06.2022 HCS, POS
59 11.16 0.9 11 Jameel Joseph 1994 TT Defence Force 26.03.2022 HCS, POS
60 10.52 2.0 6h1 Jalen Purcell 1998 TTO 25.03.2022 Austin TX, USA
61 10.69 1.8 1f1 Jahi Hernandez 1999 TTO 02.04.2022 Princeton NJ, USA
62 10.57 -0.3 2 Jaden DeSouza 2004 Phoenix 14.05.2022 DYS, Tobago
63 10.64 0.6 5sf1 Jaden De Souza 2004 TTO 16.04.2022 Kingston, JAM
64 11.43 -0.3 18 Ja'Don Clauzel 2001 Concorde 26.03.2022 HCS, POS
65 10.94 -1.2 3h1 Ian Thomas 1994 TTO 06.05.2022 Clinton MS, USA
66 11.75 0.0 23 Gershom Adolph 2004 Stallion 29.05.2022 DYS, Tobago
67 10.08 1.9 4pr2 Eric Harrison 1999 TTO 25.05.2022 Bloomington IN, USA
68 9.98 - 1 Emmanuel Matadi 1991 Liberia 24.06.2022 HCS, POS
69 10.96 0.0 9 Elijah Simmons 2003 Simplex 29.05.2022 DYS, Tobago
70 10.92 -1.5 5 Elijah Joseph 2001 Mounting Eagles 29.05.2022 DYS, Tobago
71 11.12 -0.3 8 Elijah Irvine 2002 Kaizen Panthers 14.05.2022 DYS, Tobago
72 10.71 -0.5 2 Dominic Cole 2001 TTO 14.05.2022 Storrs CT, USA
73 11.16 4.0 37 Diara Guy 2003 Stallion 24.06.2022 HCS, POS
74 12.55 -1.5 26 Devon Murray 2000 Unattached 29.05.2022 DYS, Tobago
75 10.32 6.0 5 Devin Augustine 2003 Point Fortin NJ 24.06.2022 HCS, POS
76 10.97 -0.1 2 Deondre John 2002 Stallion 27.02.2022 HCS, POS
77 10.87 -0.3 4 De'aundre John 2002 Stallion 26.03.2022 HCS, POS
78 11.79 9.0 49 David Thomas 1994 Mercury 24.06.2022 HCS, POS
79 10.95 0.2 3f2 David Pierce 1999 TTO 09.04.2022 Berkeley CA, USA
80 11.60 1.1 47 DaShaun Lezama 2006 Plus One A Week 24.06.2022 HCS, POS
81 11.16 -0.3 7 Darren Nelson 1990 Unattached 14.05.2022 DYS, Tobago
82 10.80 0.0 2 Darrel Brown 1984 Masters 29.05.2022 DYS, Tobago
83 12.01 0.7 18 Darion Phillips 2000 Kaizen Panthers 09.04.2022 DYS,Tobago
84 11.18 -2.0 38 Danyon Alexis 2001 Point Fortin NJ 24.06.2022 HCS, POS
85 12.02 -1.5 24 Daniel MC Donald 2005 Mounting Eagles 29.05.2022 DYS, Tobago
86 10.64 -0.3 3 Cyrus Charles 2001 Point Fortin NJ 14.05.2022 DYS, Tobago
87 10.64 -0.7 2h5 Clement Campbell 1999 TTO 22.04.2022 Charlottesville VA, USA
88 11.11 0.0 11 Chevon Simpson 1987 Masters 14.05.2022 DYS, Tobago
89 10.84 1.5 5 Chazz Alexander 2001 Simplex 29.01.2022 HCS, POS
90 12.44 -0.1 21 Brion Scott 2009 Burnley 14.05.2022 DYS, Tobago
91 11.01 -1.3 17 Brandon Monsegue 2000 Point Fortin New Jets 29.05.2022 DYS, Tobago
92 11.39 0.0 13 Ayele Joseph 2000 Maximising Athletic 09.04.2022 DYS,Tobago
93 11.99 -0.1 20 Atiba Sandy 2003 Phoenix 14.05.2022 DYS, Tobago
94 10.87 1.5 3 Ariel Kerr 2002 Cougars 29.01.2022 HCS, POS
95 10.77 -0.3 9 Anthony Diaz 2003 Point Fortin NJ 14.05.2022 DYS, Tobago
96 10.74 1.7 4f1 Andre Marcano 1986 TTO 12.06.2022 New York NY, USA
97 11.10 9.0 34 Amiri Prescod 2003 Concorde 24.06.2022 HCS, POS
98 10.44 -0.4 1 Ako Hislop 1999 Kaizen Panthers 29.05.2022 DYS, Tobago
99 11.06 3.0 9 Akeeni Spencer 1998 Stallion 26.03.2022 HCS, POS
100 10.16 0.2 1f2 Akanni Hislop 1998 TTO 02.04.2022 Baton Rouge LA, USA
101 10.44 1.9 2f1 Adell Colthrust 2000 TTO 26.03.2022 Starkville MS, USA
102 11.43 0.9 18 Aaron Cardinez 2002 UTT Patriots 26.03.2022 HCS, POS
103 10.90 0.5 3f9 Aaron Brewster 1996 TTO 26.03.2022 Emporia KS, USA