www.naaatt.org

Home : records : ranking :

Trinidad & Tobago Athlete Ranking

Updated : : Archives

Enquiry : 2022 : Men : Open : 100 : Best :

  Mark Wind Place Athlete Birth Club Date Location
1 10.84 1.5 5 Chazz Alexander 2001 Simplex 29.01.2022 HCS, POS
2 11.41 1.5 6 Trevon Scott 1997 UTT Patriots 29.01.2022 HCS, POS
3 11.69 1.5 7 Lorenzo Luces 2002 Toco TAFAC 29.01.2022 HCS, POS
4 10.33 1.5 1 Omari Lewis 2001 Concorde 29.01.2022 HCS, POS
5 10.97 1.5 2 Matthew Graham 1999 UTT Patriots 29.01.2022 HCS, POS
6 10.87 1.5 3 Ariel Kerr 2002 Cougars 29.01.2022 HCS, POS
7 11.15 1.5 4 Shakeel Francis 1999 Simplex 29.01.2022 HCS, POS
8 11.04 0.4 1 Kegel Chance 2002 Zenith 13.02.2022 DYS, Tobago
9 10.97 -0.1 2 Deondre John 2002 Stallion 27.02.2022 HCS, POS
10 11.14 -0.1 6 Shurland King 2098 Simplex 27.02.2022 HCS, POS
11 11.26 -0.1 8 Milan Holloway 2000 Stallion 27.02.2022 HCS, POS
12 10.52 2.0 6h1 Jalen Purcell 1998 TTO 25.03.2022 Austin TX, USA
13 11.37 0.9 16 Rudolph Smith 2002 Burnley 26.03.2022 HCS, POS
14 11.43 -0.3 18 Ja'Don Clauzel 2001 Concorde 26.03.2022 HCS, POS
15 11.43 0.9 18 Aaron Cardinez 2002 UTT Patriots 26.03.2022 HCS, POS
16 10.87 -0.3 4 De'aundre John 2002 Stallion 26.03.2022 HCS, POS
17 11.09 3.0 7 Kyle Singuineau 2002 Abilene Wildcats 26.03.2022 HCS, POS
18 11.06 3.0 9 Akeeni Spencer 1998 Stallion 26.03.2022 HCS, POS
19 11.14 3.0 10 Savion Joseph 2002 UTT Patriots 26.03.2022 HCS, POS
20 11.16 0.9 11 Jameel Joseph 1994 TT Defence Force 26.03.2022 HCS, POS
21 11.32 0.9 14 Tyreese Williams 1999 Memphis Pioneers 26.03.2022 HCS, POS
22 11.12 0.7 7 Elijah Irvine 2000 Kaizen Panthers 09.04.2022 DYS,Tobago
23 11.15 0.7 8 Malachi Heywood 2000 Point Fortin NJ 09.04.2022 DYS,Tobago
24 11.08 0.7 9 Josiah Wilson 2000 Cougars 09.04.2022 DYS,Tobago
25 10.95 0.2 3f2 David Pierce 1999 TTO 09.04.2022 Berkeley CA, USA
26 10.97 -3.6 11 Kengel Christopher 2000 Unattached 09.04.2022 DYS,Tobago
27 11.47 0.0 12 Miguel Gilman 1900 Kaizen Panthers 09.04.2022 DYS,Tobago
28 11.39 0.0 13 Ayele Joseph 2000 Maximising Athletic 09.04.2022 DYS,Tobago
29 11.52 0.0 15 Zachary Joel 2000 Mercury 09.04.2022 DYS,Tobago
30 12.01 0.7 18 Darion Phillips 2000 Kaizen Panthers 09.04.2022 DYS,Tobago
31 10.64 0.0 1 Cyrus Charles 2000 Point Fortin NJ 09.04.2022 DYS,Tobago
32 13.62 0.7 19 Rumaldo Noreiga 1900 Masters 09.04.2022 DYS,Tobago
33 10.54 -3.3 3 Nathan Farinha 1900 UTT Patriots 09.04.2022 DYS,Tobago
34 10.72 -3.6 4 Jeremy Charles 2000 Point Fortin NJ 09.04.2022 DYS,Tobago
35 10.64 -2.4 2h2 Jaden De Souza 2004 TTO 16.04.2022 Kingston, JAM
36 10.64 -0.7 2h5 Clement Campbell 1999 TTO 22.04.2022 Charlottesville VA, USA
37 10.52 0.1 6f1 Timothy Frederick 2001 TTO 30.04.2022 Lubbock TX, USA
38 10.94 -1.2 3h1 Ian Thomas 1994 TTO 06.05.2022 Clinton MS, USA
39 10.44 0.0 1f1 Adell Colthrust 2000 TTO 13.05.2022 Hattiesburg MS, USA
40 11.66 -0.3 18 Nabarinie Alleyne 2006 Tobago Falcons 14.05.2022 DYS, Tobago
41 10.69 1.0 1h4 Jahi Hernandez 1999 TTO 14.05.2022 Princeton NJ, USA
42 11.76 -0.3 19 Keshorn Banfiled 2003 Silver Bullet 14.05.2022 DYS, Tobago
43 11.99 -0.1 20 Atiba Sandy 2003 Phoenix 14.05.2022 DYS, Tobago
44 12.44 -0.1 21 Brion Scott 2009 Burnley 14.05.2022 DYS, Tobago
45 10.64 -0.3 1 Shakeem McKay 2003 Abilene Wildcats 14.05.2022 DYS, Tobago
46 11.16 -0.3 7 Darren Nelson 1990 Unattached 14.05.2022 DYS, Tobago
47 11.43 0.0 13 Reuel Lewis 2004 Silver Bullet 14.05.2022 DYS, Tobago
48 11.46 -0.1 14 Josiah Rayside 2002 Phoenix 14.05.2022 DYS, Tobago
49 11.57 0.0 15 Miguel Taylor 2003 Mercury 14.05.2022 DYS, Tobago
50 11.58 -0.1 16 Moses McConney 2003 Tobago Falcons 14.05.2022 DYS, Tobago
51 10.92 -1.5 5 Elijah Joseph 2001 Mounting Eagles 29.05.2022 DYS, Tobago
52 11.75 0.0 23 Gershom Adolph 2004 Stallion 29.05.2022 DYS, Tobago
53 11.11 0.0 6 Chevon Simpson 1984 Masters 29.05.2022 DYS, Tobago
54 12.02 -1.5 24 Daniel MC Donald 2005 Mounting Eagles 29.05.2022 DYS, Tobago
55 10.96 0.0 9 Elijah Simmons 2003 Simplex 29.05.2022 DYS, Tobago
56 11.75 -1.5 25 Micah Moore 2002 Stallion 29.05.2022 DYS, Tobago
57 11.27 -1.3 15 Nyame Andrews 2001 Point Fortin New Jets 29.05.2022 DYS, Tobago
58 12.55 -1.5 26 Devon Murray 2000 Unattached 29.05.2022 DYS, Tobago
59 11.27 -0.4 15 Nickili Lewis 2001 Cougars 29.05.2022 DYS, Tobago
60 11.01 -1.3 17 Brandon Monsegue 2000 Point Fortin New Jets 29.05.2022 DYS, Tobago
61 11.01 -1.3 18 Jordan Noel 2005 Cougars 29.05.2022 DYS, Tobago
62 11.33 0.0 18 Kimani Kent 2005 Kaizen Panthers 29.05.2022 DYS, Tobago
63 11.46 0.0 20 Keiel Yearwood 2002 Tobago Select 29.05.2022 DYS, Tobago
64 10.44 -0.4 1 Ako Hislop 1999 Kaizen Panthers 29.05.2022 DYS, Tobago
65 11.56 0.0 21 Jyasi Murray 2001 Unattached 29.05.2022 DYS, Tobago
66 10.80 0.0 2 Darrel Brown 1984 Masters 29.05.2022 DYS, Tobago
67 11.38 -1.5 22 Simon Jerry 2003 Unattached 29.05.2022 DYS, Tobago
68 10.60 4.0 6 Marcus Purcell 2001 Memphis Pioneers 24.06.2022 HCS, POS
69 11.18 -2.0 38 Danyon Alexis 2001 Point Fortin NJ 24.06.2022 HCS, POS
70 10.77 -2.0 15 Anthony Diaz 2003 Point Fortin NJ 24.06.2022 HCS, POS
71 11.21 1.1 40 Rondell Paul 1989 Masters 24.06.2022 HCS, POS
72 10.74 5.0 19 Andre Marcano 1986 Unattached 24.06.2022 HCS, POS
73 11.25 9.0 41 Khareem Solomon 2006 Simplex 24.06.2022 HCS, POS
74 10.08 - 1 Eric Harrison 1999 Abilene Wildcats 24.06.2022 HCS, POS
75 10.71 -2.0 20 Dominic Cole 2001 Abilene Wildcats 24.06.2022 HCS, POS
76 11.58 5.0 46 Tyrese Rawlins 2000 Neon Wolves 24.06.2022 HCS, POS
77 10.07 - 2 Kion Benjamin 2000 Memphis Pioneers 24.06.2022 HCS, POS
78 11.02 1.0 26 Kester Richards 2002 Fullfillingathl 24.06.2022 HCS, POS
79 11.60 1.1 47 DaShaun Lezama 2006 Plus One A Week 24.06.2022 HCS, POS
80 10.03 - 3 Jerod Elcock 1998 Abilene Wildcats 24.06.2022 HCS, POS
81 10.90 3.0 26 Aaron Brewster 1996 Simplex 24.06.2022 HCS, POS
82 11.70 -2.0 48 Jesaiah Grenidge 2004 Plus One A Week 24.06.2022 HCS, POS
83 10.16 6.0 4 Akanni Hislop 1998 Kaizen Panthers 24.06.2022 HCS, POS
84 11.02 1.1 30 Josiah Peters 2003 Phoenix Athletic 24.06.2022 HCS, POS
85 11.79 9.0 49 David Thomas 1994 Mercury 24.06.2022 HCS, POS
86 10.32 6.0 5 Devin Augustine 2003 Point Fortin NJ 24.06.2022 HCS, POS
87 11.06 1.1 31 Khadeem Ryan 2006 Cougars 24.06.2022 HCS, POS
88 11.80 9.0 50 Rhyce Boisson 2001 Mounting Eagles 24.06.2022 HCS, POS
89 10.47 6.0 7 Revell Webster 2004 Concorde 24.06.2022 HCS, POS
90 11.10 9.0 34 Amiri Prescod 2003 Concorde 24.06.2022 HCS, POS
91 12.79 1.0 51 Kyle Andrews 2002 Health Olympians 24.06.2022 HCS, POS
92 10.57 3.0 6 Jaden DeSouza 2004 Phoenix Athletic 24.06.2022 HCS, POS
93 11.16 4.0 37 Diara Guy 2003 Stallion 24.06.2022 HCS, POS
94 10.37 1.9 3 Kyle Greaux 1988 Abilene Wildcats 24.06.2022 HCS, POS
95 10.62 3.0 7 Jaydon Moore 2002 Memphis Pioneers 24.06.2022 HCS, POS
96 11.18 1.1 38 Shakeel John 2001 Concorde 24.06.2022 HCS, POS
97 10.44 -0.2 7sf1 Eric Harrison Jr - TTO 03.08.2022 Birmingham, GBR